Λεωνίδας Αθανασόπουλος

Σχεδίαση διαδρομής, σήμανση, συντήρηση μονοπατιών, τεχνική επιμέλεια αγώνων.

Συντονισμός σταθμών τροφοδοσίας και πρώτων βοηθειών.

Οργάνωση διανομής πακέτων αθλητών και συνεργασίες με χορηγούς.

Κώστας Αθανασόπουλος

Χρονομέτρηση, διαχείριση εγγραφών, διαχείριση - παρακολούθηση και αναμετάδοση εξέλιξης αγώνα σε πραγματικό χρόνο.

Διαχείριση χώρου εκκίνησης / τερματισμού. Ένθεση και οργάνωση των πακέτων αθλητών.

Goji Berry Team

Συντήρηση μονοπατιών, επάνδρωση σταθμών ελέγχου / τροφοδοσίας, δοκιμές διαδρομής