Εγγραφές - Τρόποι πληρωμής

Οι εγγραφές για τον αγώνα του 2018, θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου 2018.